FANDOM


Hejka, za nim zacznę co kolwiek pisać pokażę "Krezon Dex" czyli Pokedex z tego regionu.

Krezon Dex

001 Lifionsal:

Lifionsal

Gatunek: Lifionsal

Płeć: 70% samica 30% samiec

Zdolność: Zarastanie

Typ: Trawa

Ewolucja: Lifionsal -> Lifini -> DarkLeaf

Sposób wymowy: Lifjonsal


002 Lifini

Lifini

Gatunek: Lifini

Płeć: 70% samica 30% samiec

'Zdolność: Zarastanie lub (30% Lifinionsali zmienia się zdolność) Zastraszanie

Typ: Trawa/Mrok

Ewolucja: Lifionsal -> Lifini -> DarkLeaf

Sposób wymowy: Lifini


003 DarkLeaf

Darkleaf

Gatunek: DarkLeaf

Płeć: 70% samica 30% samiec

Zdolność: Zarastanie (bardzo rzadko) lub (85.5% Darkleaf) Zastraszanie

Typ: Trawa/Mrok

Ewolucja: Lifionsal -> Lifini -> DarkLeaf

Sposób wymowy: Dark Lif


004 Cheku

Cheku

Gatunek: Cheku

Płeć: 50% samiec 50% samica

Zdolność: Pożar

Typ: Ogień

Ewolucja: Cheku -> Chimion -> Embersoon

Sposób wymowy: Czeku lub Czekuł


005 Chimion

Chimion

Gatunek: Chimion

Płeć: 50% samiec 50% samica

Zdolność: Pożar

Typ: Ogień

Ewolucja: Cheku - Chimion - Embersoon

Sposób wymowy: Czimion lub Człimion


006 Embersoon

Embrsoon

Gatunek: Embersoon

Płeć: 50% samiec 50% samica

Zdolność: Pożar lub Flash Fire

Typ: Ogień/Mrok

Sposób wymowy: Embersun lub Emberson albo Ambersun


Drimid

Gatunek: Drimid

Płeć: 80% samiec 20% samica

Zdolność: Strumień

Typ: Ogień/Stal

Sposób wymowy: Drimid lub (rzadziej) DrajmidReszta Krezon Dexu zostanie uzupełniona kiedy indziej, przepraszam